Lịch sử

2002
2002

Thành lập xưởng cơ khí Nam Thuận Phát

2003
2003

Thành lập Công Ty TNHH Nam Thuận Phát

2012
2012

Xây dựng Nhà Máy Cơ Khí Tại Tỉnh Long An Và Thành Lập Công Ty Thương Mại Omega

 

2014
2012

Thành Lập Bộ Phận ISA

2015
2015

Mở văn phòng đại diện tại Thành Phố Hà Nội