Lễ ký kết hợp tác giữa Công TY Nam Thuận Phát & Công ty BYCNT Limited Company

Vào ngày 24/5/2018, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nam Thuận Phát đã long trọng tổ chức buổi kí kết hợp tác với Công ty BYCNT Limited Company đến từ Hàn Quốc. Hai bên hợp tác dựa trên cơ sở cùng phát triển sản phẩm chung là hàng rào và lan can.

 

 

Vào ngày 24/5/2018, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nam Thuận Phát đã long trọng tổ chức buổi kí kết hợp tác với Công ty BYCNT Limited Company đến từ Hàn Quốc. Hai bên hợp tác dựa trên cơ sở cùng phát triển sản phẩm chung là hàng rào và lan can.
Dự kiến trong năm đầu tiên, doanh thu đạt được khoảng hai triệu đô. Trong tương lai gần, hai bên cùng hướng tới mục tiêu thành lập nhà máy sản xuất và gia công tại Việt Nam