Dự Án Rosewood – Campuchia

Chủ đầu tư

Rosewood

Hạng mục

Supply & install chiller systems

Địa điểm

Thời gian

Bắt đầu: 2015

Quy mô

Mô tả dự án