Dự Án Nhà Máy Kính Nổi Việt Nam (VFG)

Chủ đầu tư

Công Ty TNHH Kính Nổi Việt Nam

Hạng mục

Provide Labor, Provide Materials and Equipment, Supply Material and Contruction Work of Repairing, Replacing Piping System of VFG Cold Repair Piping.

Địa điểm

Thời gian

Bắt đầu: 2015

Quy mô

Mô tả dự án