Dự Án Nghĩ Dưỡng Alma

Chủ đầu tư

PARADISE BAY RESORT CO., Ltd

Hạng mục

MEP system

Địa điểm

Thời gian

Bắt đầu: 2018

Quy mô

Mô tả dự án