Dự Án Điện Năng Lượng Mặt Trời Ninh Sơn

Chủ đầu tư

CMX Renewable Enegy Viet Nam

Hạng mục

Địa điểm

Thời gian

Bắt đầu: 06/2019

Quy mô

168ha

Mô tả dự án