Dự án Công ty TNHH giấy Kraft Vina

Chủ đầu tư

Công ty TNHH giấy Kraft Vina.

Hạng mục

Lắp đặt và thi công hệ thống xử lý nước thải.

Địa điểm

Thời gian

Bắt đầu: 2016

Quy mô

Mô tả dự án