Lan can

Hiển thị một kết quả duy nhất

 • BR-A001

  Giá: Liên hệ

  • Mã sản phẩm: BR A001
  • Chất Liệu: Thép 304
  • Bề mặt: Bóng hoặc xước
  • Bộ gồm: Trụ lan can [Ống 40x40mm] + Thanh giữ kính + Gờ đỡ tay vịn + Phụ kiện
 • BR-A004

  Giá: Liên hệ

  • Mã sản phẩm: BR A004
  • Chất Liệu: Thép 304
  • Bề mặt: Bóng hoặc xước
  • Bộ gồm: Trụ lan can [Ống 20x60mm] + Thanh giữ kính + Gờ đỡ tay vịn + Phụ kiện
 • BR-A005-1

  Giá: Liên hệ

  • Mã sản phẩm: BR A005-1
  • Chất Liệu: Thép 304
  • Bề mặt: Bóng hoặc xước
  • Bộ gồm: Trụ lan can [Ống 20x60mm] + Thanh giữ kính 4T + Phụ kiện
 • BR-A006

  Giá: Liên hệ

  • Mã sản phẩm: BR A006
  • Chất Liệu: Thép 304
  • Bề mặt: Bóng hoặc xước
  • Bộ gồm: Trụ lan can [Ống 20x60mm] + Bộ giữ kính cao cấp 4T + Gờ đỡ tay vịn 4T + Phụ kiện
 • BR-B001

  Giá: Liên hệ

  • Mã sản phẩm: BR B001
  • Chất Liệu: Thép 304
  • Bề mặt: Bóng hoặc xước
  • Bộ gồm: Trụ lan can [Miếng thép 4T 40×40] + Thanh giữ kính cao cấp 3T + Gờ đỡ tay vịn ống 25.4 + Phụ kiện
 • BR-B003

  Giá: Liên hệ

  • Mã sản phẩm: BR B001
  • Chất Liệu: Thép 304
  • Bề mặt: Bóng hoặc xước
  • Bộ gồm: Trụ lan can [Miếng thép 9T 60mm] + Thanh giữ kính cao cấp + Phụ kiện
 • BR-B004

  Giá: Liên hệ

  • Mã sản phẩm: BR A005
  • Chất Liệu: Thép 304
  • Bề mặt: Bóng hoặc xước
 • BRA-005

  Giá: Liên hệ

  • Mã sản phẩm: BR A005
  • Chất Liệu: Thép 304
  • Bề mặt: Bóng hoặc xước
  • Bộ gồm: Trụ lan can [Ống 20x60mm] + Thanh giữ kính + Gờ đỡ tay vịn + Phụ kiện