Cơ hội nghề nghiệp

Thư Ký Công Trình

Cả nước

07/08/2018

Mô tả công việc:

 • Soạn thảo, sắp xếp quản lý văn thư, công văn hành chính, lưu trữ bản vẽ, hồ sơ dự án liên quan đến các dự án ngăn nắp, có hệ thống.
 • Tham gia soạn thảo hồ sơ thầu, hồ sơ nghiệm thu, hoàn thành công trình, …
 • Lập và duy trì các Hồ sơ phát sinh, Hợp đồng dự án.
 • Quản lý công tác tổ chức và hỗ trợ công tác in ấn, biên soạn và thuyết trình hồ sơ dự án.
 • Theo dõi, sắp xếp hồ sơ, thu chi nội bộ công trình, quản lý hồ sơ các thành viên trong công trường.
 • Theo dõi tiến độ công trình, thanh toán, quyết toán hồ sơ công trình (vật tư, nhân công…) giải quyết các thủ tục phát sinh đối với các nhà cung cấp vật tư công trình.
 • Quản lý các công việc liên quan đền hồ sơ dự án;
 • Giao dịch với các cơ quan Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án;
 • Biên, phiên dịch cho Giám đốc dự án;
 • Dịch công văn đi và đến, các tài liệu và hồ sơ, các cuộc thoại, các cuộc họp khi có yêu cầu;
 • Chuẩn bị Biên bản họp, viết biên bản cuộc họp.
 • Nhận, sàng lọc, lưu và gửi thông tin dự án, bản vẽ, thông tin cơ bản cần thiết.
 • Duy trì Danh sách bản vẽ chính xác và cập nhật liên tục, thông báo cho Giám Đốc Dự án.
 • Tạo và duy trì mối quan hệ tốt với toàn bộ nhóm dự án.
 • Hỗ trợ Giám đốc Dự án khi cần trong công việc dự án và quản lý nhóm dự án
 • Phác thảo công văn trả lời các thắc mắc và xin các thông tin liên quan đến việc thực hiện dự án và gửi cho Giám đốc Dự án hoặc Giám đốc xem xét.
 • Tổng hợp, lên lịch, sắp xếp chương trình làm việc cho ban QLDA.
 • Tiếp nhận phân loại hồ sơ trình ban QLDA; kiểm soát hình thức văn bản, hồ sơ do ban QLDA ký duyệt, nhằm bảo đảm đúng các thủ tục, quy trình, quy định của Công ty.
 • Thực hiện các nhiệm vụ được cấp trên giao trong phạm vi công việc và quyền hạn của mình.
Xem thêm >>

Kỹ Sư Khối Lượng (QS)

Cả nước

07/08/2018

Mô tả công việc:

 • Bóc tách khối lượng, lập dự toán, hoàn thiện các hồ sơ đấu thầu
 • Cập nhật thường xuyên các báo cáo giám sát của kỹ sư tại hiện trường
 • Tính toán, so sánh, đối chiếu khối lượng giữa khối lượng thực hiện tại dự án với khối lượng hợp đồng
 • Tính toán, so sánh, đối chiếu khối lượng giữa khối lượng thi công được nghiệm thu với khối lượng nhập hàng, khối lượng tạm ứng
 • Phản ánh kịp thời kết quả tính toán, so sánh, đối chiếu cho TBP khi thấy có sự chênh lệch, khác biệt lớn về khối lượng thực tế và hợp đồng (kiểm tra thực tế tại dự án để xác thực khối lượng) để tìm ra nguyên nhân
 • Thẩm định thông tin báo cáo từ phía công trường
 • Kiểm tra khối lượng, kiểm tra giá trị tạm ứng của nhà thầu phụ, lên kế hoạch đệ trình thanh toán cho nhà thầu phụ với TBP
 • Các công việc khác theo sự phân công của TBP
Xem thêm >>

Kỹ sư/ Giám sát xây dựng

Cả nước

04/08/2018

Mô tả công việc:

 • Tổ chức thực hiện công tác quản lý điều hành chung của Ban chỉ huy công trường bao gồm việc: xây dựng, đề xuất, triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát, đánh giá, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn tại công trường…
 • Tổ chức thi công tại công trường theo kế hoạch, tiến độ, biện pháp thi công…được Công ty phê duyệt.
 • Quản lý kỹ thuật, phối hợp với CBKT quản lý các tổ, đội thi công để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đề xuất với Ban Giám đốc các giải pháp quản lý các tổ, đội cho phù hợp, hiệu quả.
 • Tham gia vào công tác Thanh quyết toán các hợp đồng xây dựng và các gói thầu xây dưng;
 • Tham gia vào công tác chuẩn bị các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản;
 •  Đề xuất với Ban giám đốc về các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí và nhân lực, tháo gỡ những vướng mắc trong thi công, sự cố bất thường trên công trường nhằm đảm bảo thi công an toàn, đúng tiến độ và chất lượng.
Xem thêm >>