Action Plan 2020

Ngày 04/01/2020, NTP Group đã tổ chức họp đánh giá kết quả SXKD năm 2019 tại Resort Oceanami – Long Hải, thông qua kế hoạch SXKD năm 2020, kế hoạch phát triển kinh doanh sản phẩm mới và một số nội dung quan trọng khác.

Ông Phan Nhật Tuyên – CEO Nam Thuận Phát

Kết quả năm 2019, NTP Group hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu và đã ghi dấu thêm với nhiều dự án mới, đối tác mới. Qua đó, NTP Group dần chiếm vị thế trên thị trường M.E.P và khẳng định là nhà thầu chuyên nghiệp, tin cậy trên cả nước.


Trong mục tiêu định hướng hoạt động năm 2020, ông Phan Nhật Tuyên- Tổng Giám đốc cũng nêu rõ, mặc dù đã có những thành quả nhất định, song hoạt động kinh doanh của Tập đoàn cũng đồng thời đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt yêu cầu phải không ngừng nâng cao năng lực tài chính, kỹ năng quản trị điều hành để có thể đứng vững và cạnh tranh trong giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay. Với sức trẻ và bầu nhiệt huyết, NTP Group tin tưởng sẽ thành công trên con đường hướng đến mục tiêu đưa Tập đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng với sự cố gắng và quyết tâm của mỗi thành viên đang sống và làm việc trong mái nhà NTP.