Investor

Keepel Land Watco

Categories

Cung cấp gia công lắp đặt hệ sàn thang máy, mái che, khung thép treo quạt MEP...

Place

Time

Begin: 2015

Scale

Describe project